Glemt passord?    Log inn:
Antall siden oktober 2007:
370223
Nettsiden ble etablert
oktober 2007

Familievern for alle
- 15.06.11. -
Familievernkontoret er et tilbud til mennesker som strever med sitt forhold til og samliv med andre. Det gjelder enkeltpersoner voksne, ungdom og barn, par eller familier.
Her er vi ute og markerer familievernets dag.


FAMILIEVERN FOR HVEM?
 • Par som ønsker å styrke parforholdet
 • Nybakte foreldre
 • Foreldre som ønsker å bedre samspillet med barna
 • Nyfamilier med mine, dine og våre barn
 • Foreldre som bor adskilt og som ønsker å bedre samarbeidet om barna
 • Barn og ungdom med foreldre i konflikt
 • Familier/enkeltpersoner/ungdommer/barn som opplever sorg og krise
 • Enkeltpersoner/familier med problemer i forhold til familie, foreldre/svigerforeldre, venner, arbeidskollegaer eller andre
 • Familier der medlemmer utsettes for vold/overgrep
 • Enkeltpersoner/par som ønsker separasjon eller samlivsbrudd
 • Mekling for foreldre som søker separasjon
 • Mekling for foreldre med brudd i samboerforhold
 • Mekling for foreldre som ønsker rettssak om barna
 • Mekling for foreldre under eller etter rettssak om barna
 • Par som ønsker samlivskurs
 • Fagpersoner som ønsker veiledning/konsultasjon
 • Kurs- og møtevirksomhet om familietema


HVA GJØR VI?

Vår arbeidsform er først og fremst invitasjon til samtale om det du/dere ønsker hjelp til. Det grunnleggende prinsipp er hjelp til å gjenvinne styrke og tro på egne muligheter og å oppdage alternative løsninger der situasjonen har låst seg.

Parsamtaler

Vanlige tema:

 • Vi krangler om nesten alt
 • Vi snakker ikke sammen
 • Vi har sjelden eller aldri sex
 • Følesene er borte
 • Han/hun har vært utro
 • Han/hun er sjalu og vil ha kontroll over meg
 • Fordeling av husarbeidet
 • Prioritering av tid til barn/ familieliv/ arbeid/ eget liv
 • Usikkerhet på å fortsette forholdet
 • Han/hun drikker for mye på fest eller i helgene
 • Vonde opplevelser/kriser vi aldri fikk snakket om
 • Vold


Familiesamtaler - foreldre/barn/ungdom eller andre

Vanlige tema:

 • Bekymring for barna
 • Barn/unge som har opplevd dødsfall, samlivsbrudd
 • Ungdom som ikke holder avtaler
 • Ungdom som ruser seg
 • Barn/unge og steforeldre som ikke går overens
 • Barn/unge med biologiske foreldre som ikke stiller opp, holder avtaler.
 • Generasjonsproblematikk voksne barn og foreldre


Foreldresamarbeid
Foreldre som ikke bor sammen som vil bedre samarbeidet om barna

Vanlige tema:

 • Lage samværsavtale
 • Praktisere samværsavtalen
 • Bekymring for barn
 • Barnet vil flytte til den andre av foreldrene
 • En av foreldrene har fått kjæreste/samboer
 • Barnet klager på den ene foreldren til den andre. Han/hun er så hissig og sint
 • Gammelt grums fra forholdet gjør samarbeidet vanskelig
 • Mor/far rakker ned på den andre overfor barnet
 • Vold/rus - trusler i forbindelse med samarbeid om barn


Samtaler med barn og ungdom
Samtaler med barn og ungdom under 16 år forutsetter samtykke fra foreldrene. Samtalene skjer etter ønske fra barna/ungdommen og som regel i samarbeid med begge foreldre.
Barn og ungdom over 16 år kan møte på eget initiativ og kan kreve taushet overfor foreldrene.

Vanlige tema:

 • Barn/unge ønsker ikke samvær med samværsforeldre
 • Barn/unge vil flytte til den andre av foreldrene
 • Barn/unge liker ikke stemor/stefar
 • Barn/unge føler seg forkjellsbehandlet i forhold til stesøsken
 • Mamma og pappa krangler
 • Dødsfall i familien
 • Selvmord i venneflokkenIndividuelle samtaler

Vanlige tema:

 • Problemer i parforholdet - min feil?
 • Jeg vet ikke om jeg vil fortsette forholdet
 • Opplysning om rettigheter som enslig
 • Jeg er bekymret for barna under samvær
 • Han går og kommer som han vil - regelverket?
 • Alt er kaos. Jeg trenger hjelp til å sortere
 • Hvordan leve med alvorlig sykdom i familien?
 • Jeg har "møtt veggen"
 • Hvordan leve med tap/dødsfall
 • Usikkerhet i forhold til jobb/venner
 • Vold - jeg blir mishandlet
 • Vold - jeg utsetter mine nærmeste for vold
 • Hjelp til å takle separasjonsprosessen eller annen sorgprosessMEKLING

Mekling gjelder for foreldre som har barn under 16 år

 • Foreldre som er gift og vil separeres
 • Foreldre som er samboere og skal flytte fra hverandre
 • Foreldre som er ueinge om avtalen for barna og vil gå til retten
 • Foreldre som er til rettslig behandling og blir sendt tilbake til mekling


Samtaler med barn og ungdom i mekling

Samtalene skal være en mulighet for barn og ungdom til fritt å drøfte sine opplevelser og ønsker rundt et samlivsbrudd eller en foreldrekonflikt med en uavhengig voksen. Barnas rett til å bli hørt før det tas beslutninger om deres personlige forhold sikres. Foreldrene får et bedre grunnlag til å ta avgjørelser om fast bosted og samvær for barna. Samtaler med barn i mekling forutsetter samtykke fra begge foreldre.

I følge lov om foreldre og barn § 49 har barn og unge i spørsmål som gjelder deres personlige forhold en rett til å bli hørt, og det skal legges vekt på hva barnet mener etter hvor gammelt og modent det er. Når barn er 7 år har de en ubetinget rett til å si sin mening.

Eksempler på tema:

 • Når vi spør deg om ting, er det helt opp til deg om du vil svare. Det er ingen som vil presse deg til å si noe som helst.

 • Hvis du kunne ha gitt mamma og pappa noen råd og tips om ting som kunne vært annerledes enn i dag, hva kunne det i såfall være?

 • Hva er viktig for deg nå når mamma og pappa skal flytte fra hverandre?

 • Hvordan er det å være deg når mamma og pappa krangler?

 • Du vet at det er mamma og pappa som bestemmer hvor du skal bo, og hvor ofte du skal treffe mamma/pappa. Sett at du fikk bestemme helt selv, ville du da ha det på noen spesiell måte, eller er det noe spesielt som du er opptatt av i forbindelse med dette?


Mekling etter barneloven og ekteskapsloven

KURS

Vi arranger forskjellig typer kurs.

 • samlivskurs for å bedre parforholdet
 • fagkurs som er kurs med faglig innhold for kollegaer/samarbeidsinstanser.
 • Godt samliv kurs som er parkurs for førstegangsforeldre. Disse kursene er i regi av helsestasjonene, men vi deltar som kursholdere og er behjelpelig med å få igangsatt kursVEILEDNING/KONSULTASJON

Vi kan gi veiledning til fasgpersoner som ønsker det. Vi kan gi konsultasjon i enkeltsaker i forbindelse med familierelaterte konflikter.


MØTER/ARRANGEMENTER OM FAMILIETEMA

Vi bidrar med faglige innlegg/foredrag til lag og foreninger om familierelaterte tema. Vi samarbeider med andre instanser om arrangementer som omhandler familiespørsmål. Vi har egne arrangement med fokus på familie/samliv.