Glemt passord?    Log inn:
Antall siden oktober 2007:
370225
Nettsiden ble etablert
oktober 2007

Familievernkontoret - et lavterskeltilbud
- 21.01.10. -
Familievernkontoret er en spesialtjeneste som har familieproblemer som sitt fagfelt. Det er et lavterskeltilbud.


Dette innebærer at alle kan ta kontakt direkte med kontoret, både enkeltpersoner, par og familier. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller andre. Tilbudet er gratis.
Familievernkontorets virksomhet er regulert etter Lov om familievernkontorer.


Familievernkontoret skal:
  • gi tilbud om behandling/samtaleterapi og rådgiving i forhold til familieproblemer.
  • foreta mekling om foreldreansvar, bosted og samvær for felles barn under 16 år etter lov om ekteskap § 26 og lov om barn og foreldre § 51


Familievernkontoret i Mo i Rana er en stiftelse. Forvaltningslovens regler gjelder så framt ikke annet kommer fram i loven.

Klageadgang:
  • Fylkesmannen er tilsynsmyndighet for familievernkontoret. Klage skal derfor rettes til fylkesmannen jf lov om familievernkontor § 3.
  • Familievernkontoret har plikt til å hjelpe deg/dere med å fremsette klage.


Økonomisk dekning
  • Refusjon for reiseutgifter kan søkes hos NAV når møtet ved familievernkontoret dreier seg om behandling/rådgivning.
  • Ved mekling kan deler av reiseutgifter søkes dekket hos fylkesmannen etter bestemte regler. Ta kontakt med fylkesmannen for nærmere informasjon.