Glemt passord?    Log inn:
Antall siden oktober 2007:
370226
Nettsiden ble etablert
oktober 2007

Samtaler med barn og ungdom
- 21.01.10. -
Familievernkontoret i Mo i Rana tilbyr samtaler også til barn og ungdom, og ønsker nettopp å være til hjelp der unge opplever sorg og krise, eller de strever med sitt forhold til andre.


Familievernkontoret i Mo i Rana tilbyr samtaler også til barn og ungdom, og ønsker nettopp å være til hjelp der unge opplever sorg og krise, eller de strever med sitt forhold til andre.
Vi vet at enkelte saker kan det være vanskelig å snakke med familie og venner om. Av denne grunn tilbyr vi profesjonell hjelp til de som måtte streve med konflikter eller ulike problemer de synes det blir for vanskelig å klare med på egen hånd.

Erfaringsmessig benytter barn seg av tilbudet om samtaler på familievernkontoret spesielt når deres foreldre måtte være i konflikt, og et samlivsbrudd synes nært forestående. I slike livssituasjoner viser det seg ofte å være nyttig for både barn og ungdom å få snakke med en uavhengig voksen om sine opplevelser og ønsker. Familievernkontoret ønsker å gjøre dette tilbudet best mulig kjent, slik at enda flere unge kan benytte seg av vår hjelp.

Når så barn og ungdom møter til samtaler, legger vi stor vekt på å lytte til hva de måtte ha å si. Et mål er da å gi hjelp til å knytte tanker til følelser og å gi følelsene ord, slik at vanskelige emosjonelle opplevelser kan bearbeides. Uten at det utøves press, ønsker vi å få høre hvordan de har det mens foreldrene arbeider med sine problem. Vi vet at foreldre i en bruddfase, kan bli så opptatt av egen situasjon at evnen til å oppfatte barnas behov for å gi en god omsorg, kan bli redusert. Kommunikasjonen mellom de unge/barna og foreldrene stopper nødvendigvis ikke opp, men de vanskelige og viktige samtalene kan fra de unges side lett utebli i frykt for negative reaksjoner fra foreldrene. I verste fall kan det å snakke om konflikten og de medfølgende relasjonelle endringene bli et tabu. Vi ser også at barn og ungdom ønsker å beskytte foreldrene sine samtidig som de kan føle seg både sveket og forlatt. De kan oppleve at foreldrene har et felles prosjekt med å gå fra hverandre og at de selv ikke er inkludert i verken drøfting eller beslutning, noe som igjen kan gi en følelse av både sinne og frustrasjon. Konfliktsituasjonen er skapt av de samme personene som barna er glad i og avhengig av. Foreldrenes krangling skaper lett utrygghet hos barn og ungdom, spesielt med tanke på framtida. Atskillelsesfrykt i forhold til foreldene, men også i forhold til venne- og skolemiljø, slekt og dyr, kan utløse sorgprosesser. Den største sorgen synes likevel å ligge i tapet av å være en samlet familie. Deres bilde av hva en familie er, går brått i stykker.

Vi på familievernkontoret ser det som en av våre fremste oppgaver å tilby en åpen samtale der kommunikasjonen måtte være mangelfull og der den emosjonelle smerten samtidig måtte være stor. Det å fremme utviklingen av det videre samspillmønsteret i familien er betydningsfult. Videre bistår vi gjerne de unge og barna dersom det er noe de ønsker å få videreformidlet til sine foreldre. Det er viktig å sikre barn og ungdoms rett til å bli hørt, jmf. Lov om barn og foreldre § 31, noe som igjen kan gi foreldre et bedre beslutningsgrunnlag når vanskelige avgjørelser må tas.