Glemt passord?    Log inn:
Antall siden oktober 2007:
375472
Nettsiden ble etablert
oktober 2007

  Hva er familievernet  
- 21.01.10. -
"Familievernet er en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt.
Familievernkontorene skal gi tilbud om behandling og rådgiving der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien."


På Barne- og likestillingsdepartementes Internettsider finner du også mye nyttig informasjon om familievernet og familievernets tjenester.

Familieverntjenesten utføres av familievernkontorene.
Det finnes 62 familievernkontorer i landet, og de er enten kirkelige eller offentlige. De kirkelige kontorene har driftsavtale med staten og drives ut fra samme regelverk som de offentlige

Familievernkontoret i Mo i Rana er opprett av Sør-Hålogaland Bispedømmeråd og er medlem av interesseorgansasjonen Kirkens Familievern som har egen internettside Kirkens Familievern

Familier, par eller enkeltpersoner kan henvende seg direkte til familievernkontoret i sitt distrikt. Vi dekker Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Træna og Rødøy kommuner.
Det er ikke nødvendig med henvisning.
Tjenesten er gratis. Vi har taushetsplikt

Familievernets hovedoppgaver er å gi tilbud om:
 • Par- og familiebehandling
 • Mekling etter Ekteskapsloven og Barneloven
 • Utadrettet virksomhet

  På familievernkontorene møter du høyt kvalifiserte terapeuter som utfører disse oppgavene.
  De fleste har tilleggsutdanning i familieterapi.

 • Familievern for alle
  - 15.06.11. -
  Familievernkontoret er et tilbud til mennesker som strever med sitt forhold til og samliv med andre. Det gjelder enkeltpersoner voksne, ungdom og barn, par eller familier.
  Her er vi ute og markerer familievernets dag.

  Årsmelding for 2009
  - 28.04.10. -
  Årsmeldingen gir en fyldig beskrivelse av kontorets virksomhet i 2009

  Samtaler med barn og ungdom
  - 21.01.10. -
  Familievernkontoret i Mo i Rana tilbyr samtaler også til barn og ungdom, og ønsker nettopp å være til hjelp der unge opplever sorg og krise, eller de strever med sitt forhold til andre.

  Familievernkontoret - et lavterskeltilbud
  - 21.01.10. -
  Familievernkontoret er en spesialtjeneste som har familieproblemer som sitt fagfelt. Det er et lavterskeltilbud.