Glemt passord?    Log inn:
Antall siden oktober 2007:
370229
Nettsiden ble etablert
oktober 2007

  Maler og skjemaer for foreldreavtaler  
- 01.10.09. -
Her viser vi ulike eksempler og forslag til løsninger for foreldreavtaler. Hvert skjema kan taes ut og fylles i slik dere ønsker å organisere daglig fast bosted, og samvær for barnet/barna.


 Mal for samværsavtale
Mal med forslag til avtale som ivaretar foreldreansvar, daglig fast bosted og samvær.

 Skjema for avtale om foreldreansvar, bosted og samvær
Skjema som egner seg godt for utskrift og utfylling for hånd. Ivaretar spørsmål rundt foreldreansvar, fast bosted, samvær og ferier.

 Skjema for avtale om foreldreansvar, bosted og samvær (engelsk)
Skjema som over, men i engelsk utgave.

 Skjema for avtale om delt fast bosted
Skjema som egner seg godt for utskrift og utfylling for hånd. Dette skjemaet ivaretar foreldreansvar, delt fast bosted og ferier.

 Skjema for babyavtale
Skjema for babyavtale, når foreldrene ikke bor sammen ved barnets fødsel.

Følelsesmessige belastninger ved samlivsbrudd
- 11.11.10. -
Et samlivsbrudd handler både om følelser og "fornuft". Midt i det følelsesmessige oppgjøret skal det lages avtaler om barn, hus og hjem.

Foreldreansvar, fast bosted og samvær
- 10.12.09. -
Hvilke avgjørelser bestemmer den forelder som har foreldreansvaret. Hvem bestemmer og avgjør forhold rundt barn ved delt fast bosted/fast bosted og ved samvær?

Om omsorgsordningen - Delt bosted
- 06.10.09. -
Delt bosted/delt omsorg er ikke et fast juridisk begrep,og denne omsorgordningen kan normalt ikke fastsettes av fylkesmannen eller domstol. Foreldre har imidlertid full avtalefrihet, og kan definere om delt bosted/omsorg foreligger, og selv bestemme utformingen av en slik ordning.

Viktige temaer å ivareta i foreldresamarbeidet
- 19.06.07. -
Nedenfor har vi listet opp en del temaer som kan være viktige å ivareta i foreldresamarbeidet og foreldreavtaler.